Soft Salarizare

Nexus Salarii vă oferă toate instrumentele necesare pentru calculul şi gestionarea eficientă a salariilor. Calculează salariile pentru orice tip de organizaţie şi este una dintre cele mai performante soluţii de calcul şi raportare pentru salarii. Generează automat declaraţiile, raportarile periodice aferente salariilor şi contabilizarea integrată, conform reglementărilor legislaţiei româneşti de organizare şi conducere a contabilităţii financiare a agenţilor economici.

Modern & Inteligent

Nexus Salarii are un timp de implementare redus, este uşor de învăţat şi utilizat, răspunde afirmativ celor mai diverse cerinţe ale utilizatorilor şi oferă un grad ridicat de securitate şi siguranţă a datelor gestionate.

 • Societăţi comerciale
 • Instituţii bugetare
 • Organizaţii non-profit
 • Învăţământ

Uşor de personalizat

Calcul configurabil, cu formule gata definite, pentru toate componente salariale. Se pot utiliza formule de calcul oricât de complexe.

 • Salarii realizate (avansuri, acord, regie, plan ... etc)
 • Calcul invers şi salar net prestabilit
 • Sporuri salariale
 • Premii salariale
 • Concedii medicale
 • Concedii de odihnă
 • Taxe şi impozite salariale
 • Reţineri personale datorate terţilor

Comunicativ & Integrabil

Nexus Salarii comunică automat cu salariaţii prin email. Simplu si eficient: salariatul trimite un email către softul de salarizare, iar acesta îi raspunde cu un fluturaş atasat (PDF).

 • Email Portal.
 • Transmisia automată a fluturaşilor in fişiere PDF protejate cu parolă
 • Proceduri de comunicare cu alte aplicaţii la nivel de server de bază de date sau prin fişiere XML
 • Portal web: pontaj online, acces salariaţi, activităţi ... (în testare)

Funcţionalităţi soft salarizare

 • Gestionarea completă a contractelor de muncă şi a deciziilor de salarizare - nu trebuie să mai folosiţi Reges/Revisal.
 • Calcul configurabil, cu formule definite de utilizatori, pentru: diverse tipuri de salarii (avansuri, acord, regie, reparaţii, plan producţie ... etc), sporuri salariale, premii, concedii medicale, concedii de odihna, reţineri taxe şi impozite datorate de angajat şi de angajator către stat, reţineri personale datorate terţilor.
 • Oferă instrumente pentru importul şi exportul datelor din sau spre alte aplicaţii. Mai concret, de ex., pentru firmele nou introduse se pot prelua automat contractele de munca, salariaţii şi datele acestora din XML-ul aferent REGES (Revisal).
 • Permite încărcări de date pe loturi şi încărcări automate ale anumitor campuri: pontaj, bonusuri, indexări salariale ...etc.
 • Asigură calculul salariilor pornind de la numarul orelor efectiv lucrate, înregistrate print-un sistem de pontaj şi preluate automat în baza de date.
 • Permite calculul invers al salariilor, de la net la brut şi de la brut la brut + cheltuieli aferente angajatorului.
 • Se pot adăuga un număr nelimitat de sporuri salariale şi se stabilesc in mod total configurabil formulele aferente de calcul.
 • Asigură calculul automat şi parametrizat al indemnizaţiilor de concediu de odihnă şi de concediu medical.
 • Evidenţă şi calcul pentru mai multe tipuri de premii: brute, nete, premii de vacanţă şi stimulente. Se oferă calculul premiilor brute, pornind de la premiul net şi salariul din luna, astfel încât premiul net stabilit să se adauge, fără a influenţa - prin creşterea valorilor taxelor şi impozitelor - salariul lunar net.
 • Evidenţa reţinerilor personale fără sold (alocaţie), a reţinerilor cu sold prin adăugare (fond garanţie) şi a reţinerilor cu sold prin diminuare (rate la bănci). Utilizatorii pot adăuga un număr nelimitat de reţineri personale şi pot configura pentru fiecare în parte metoda
  Funcţionalităţi speciale pentru pontaj
  • Auto-completare instantă a pontajului (prin diferenţă)
  • Asistent multi-funcţional pentru completarea automată a pontajului
  • Preluare pontaj de pe un site online specializat
  • Import pontaj din sisteme de control-acces
  Declaratii si raportari specifice
  • Registrul salariatilor cu generarea fisierelor pentru REGES
  • Registrul special pentru zilieri
  • Declaratia unica 112
  • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
  • Declaratia privind impozitul pe venit 205
  • Cerere rambursare FNUASS concedii medicale
  • Generare ordine de plata cu cod de bare pentru taxele si impozitele de plata
  • Generare contracte de munca, acte aditionale, adeverinte si decizii de salarizare

Avantajele softului nostru de salarizare

 • Are un timp de implementare redus, este uşor de învăţat şi utilizat, răspunde afirmativ celor mai diverse cerinţe ale utilizatorilor şi oferă un grad ridicat de securitate şi siguranţă a datelor gestionate.
 • Automatizaţi întocmirea declaraţiilor aferente salarizării, a ordinelor de plată şi a raportărilor obligatorii aferente salariilor.
 • Urmăriţi costurile cu salarizarea pe comenzi, pe centre de profit, pe secţii şi în contabilitatea de gestiune.
 • Permite configurări complexe, care să raspundă nevoilor salariale din societăţi comerciale precum şi din instituţii publice. Programul genereaza atât rapoarte standard, cât şi adaptate nevoilor prin rapoarte configurabile.
 • Oferă rapiditate şi acurateţe în calculul salarial. Rolul acestuia este de a elimina o mare parte din activităţile de rutină şi mari consumatoare de timp, pe care le implică calculul salarial.
 • Adaptabilitate maximă faţă de schimbările legislative + Actualizarea permanentă la legislaţia în vigoare.
 • Configurabilitatea şi parametrizarea formulelor de calcul salarial vă permit adaptarea în timp real a soluţiei în faţa schimbărilor de organizare internă sau eventual legislativă.
 • Deoarece într-o companie confidenţialitatea calculului şi evidenţei salariilor este foarte importantă, am pus la dispoziţie posibilitatea de partajare a drepturilor utilizatorilor pe mai multe nivele, inclusiv partajarea drepturilor asupra rapoartelor salariale. Mai mult, securitatea şi siguranţa datelor sunt garantate de unul din cele mai performante servere de baze de date existente.
 • Tot legat de confidenţialitate, salariaţii îşi pot primi flutraşii pe email intr-un fişier PDF protejat cu parolă.
 • Managementul automat al soldurilor negative de plată.
 • Utilizarea unui număr nelimitat de sporuri cu formule de calcul definite de utilizatori.
 • Utilizarea unui numar nelimitat de reţineri personale cu formule de calcul configurabile

  Resurse Suplimentare:

  Manual Soft Salarii

  Video-prezentari Soft Salarii

  Tutoriale Soft Salarii

Oferta Soft Salarizare

Nexus Salarii vă oferă toate instrumentele necesare pentru calculul şi gestionarea eficientă a salariilor. Calculează salariile pentru orice tip de organizaţie şi este una dintre cele mai performante soluţii de calcul şi raportare pentru salarii. Generează automat declaraţiile, raportarile periodice aferente salariilor şi contabilizarea integrată, conform reglementărilor legislaţiei româneşti de organizare şi conducere a contabilităţii financiare a agenţilor economici.

Vă rugăm să faceţi click pe una din imaginile de mai sus, pentru a ne cere o ofertă personalizată, cât mai apropiată de cerinţele dvs.

Mai multe detalii legate de soluţiile ofertate găsiţi în secţiunea Soluţii Soft Salarizare

SaaS¹ - Software as a Service - înseamnă că serverul softului de salarii este gestionat - instalare, actualizare, backup - de către firma noastră şi vă este oferit spre utilizare nu ca un produs software, ci ca o prestare de servicii (închiriere)
Preţuri² - sunt exprimate în Lei şi nu includ T.V.A.

Imagini Soft Salarizare

Registrul salariatilor - Modulhover background

Registrul Salariaţilor

Gestionaţi salariaţii şi contractele lor de muncă, fără a mai avea nevoie de ReviSal. Totul într-un singur software. Am integrat salariile, contractele de muncă si datele de personal.

Salarizare - Modulhover background

Salarizare

Modul de salarizare ALL IN ONE: pontaj + avansuri + sporuri + bonul de lucru + premii + concedii medicale + concedii de odihna + lichidare + reţineri personale + calcul invers + tichete de masa

Rapoarte configurabile salariihover background

Rapoarte configurabile salarii

Toate rapoartele softului de salarizare au facilităţi avansate de configurare. Dintr-un singur raport standard derivaţi, salvaţi şi reutilizaţi alte zeci de rapoarte. Puteţi face schimb de rapoarte prin fişiere.

Rapoarte rapide salariihover background

Rapoarte rapide salarii

Rapoartele rapide sunt o copie a modulului de salarizare curent afişat. Adăugaţi sau scoateţi coloane, grupaţi, filtraţi, selectaţi şi apoi afişati totul într-un raport.

Nomenclator salariaţihover background

Nomenclator personal

Nomenclatorul de personal conţine marea majoritate a datelor de bază ale salariaţilor. Acest nomenclator creează şi legăturile de integrare cu celelalte produse software.

Contract registrul salariaţilorhover background

Contracte de muncă

Într-un singur loc: contracte de muncă, deduceri salariale, decizii de salarizare şi modificări de contracte. Compatibile cu ReviSal/Reges

Salarizare - Bonul de lucruhover background

Bonul de lucru

Bonurile de lucru ale salariaţilor pot fi gestionate pe contracte, perioade şi locaţii (formaţii) diferite.

Nomenclator sporuri salarialehover background

Sporuri salariale

Vă oferim un set de sporuri salariale gata configurate şi posibilitatea de a adăuga şi utiliza un număr nelimitat de sporuri.

Pontaj salarizarehover background

Pontaj salarizare

Pontajul se auto-completează instant (prin diferenţă) la operarea documentelor de salarizare: C.O., C.M. ... etc.

Editare angajatorihover background

Editare angajator

Gestionaţi angajatorii multipli per firma, de genul filialelor, sucursalelor ...etc pentru o mai buna integrare cu registrul salariaţilor şi evidenţa contractelor de muncă.

Editare şabloane contracte de muncăhover background

Editare şabloane contracte de muncă

Mai puţine greşeli de operare şi mai multă productivitate atunci când utilizaţi şabloane pentru a adăuga contractele de muncă.

Asistent import Revisalhover background

Asistent import Revisal

Probabil cel mai comod, rapid si eficient mod de a prelua salariaţii unei firme şi contractele de muncă ale acestora în Nexus Salarii.

Asistent decizii salariizarehover background

Asistent decizii salariizare

Generaţi decizii de majorare sau micşorare ale salariilor, automat şi pentru toţi salariaţii sau doar pentru o parte a acestora cu o singură comandă.

Export către ITMhover background

Export către ITM

Export lunar registrul salariaţilor către ITM, fişier ReGES în format XML conform HG 500 / 2011.

Soluţii Soft Salarizare

Soluţiile noastre pentru soft de salarizare acoperă un spectru larg de cerinţe de integrare şi utilizare. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare sau de o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactaţi. contactaţi.

Despre Soft şi Licenţiere

Softul nostru de salarizare include si ofera cele mai moderne tehnologii existente în domeniu si functionalitati inventive si unice care îl fac usor de învatat si folosit. Este un soft de tip client - server, care utilizeaza serverul de baze se date MS SQL.

Achizitionarea licentelor/softului se face în functie de numarul si tipul de clienti utilizati (de ex.: 2 x Salarii + 3 x ERP + 5 x Retail ...etc).

Licentele achizitionate, indiferent de tipul lor, se activeaza, respectiv reactiveaza, respectiv dezactiveaza exclusiv online.

Acordurile de licentiere se gasesc online, în contul de client, cu informatii legate despre drepturile si restrictiile de utilizare, despre termenii si conditiile în care poate fi utilizat soft-ul si cu informatii legate despre achizitiile facute: numarul de licente pe tipuri, versiunile achizitionate ...etc.

Un acord cadru de licentiere va este oferit, pentru o informare prealabila, si în kiturile de instalare ale produselor noastre, chiar înainte de a începe instalarea efectiva. Trebuie sa cititi acest acord si daca nu sunteti de acord cu acesta, nu trebuie sa instalati sau sa utilizati produsele noastre.

Resurse Suplimentare:

Manual Soft Salarii

Video-prezentari Soft Salarii

Tutoriale Soft Salarii

Licenţiere Clasică Soft Salarizare (On-premises)

Server şi baze de date

Partea de server a softului de salarii se află în gestiunea utilizatorului şi poate fi instalată de acesta aşa cum doreşte: în reţeaua locală, într-un centru de date sau în cloud.

Unul din avantajele licenţierii clasice şi a faptului că softul nostru este unul multi-societate este că poate fi folosit pentru evidenţa unui număr nelimitat de firme (baze de date).

Licenţe

Licenţele achiziţionate se află în patrimoniul firmei care le-a achiziţionat şi pot fi utilizate "pe viaţă" în termenii acordului de licenţiere.

Actualizare

Actualizarea versiunii majore achizitionate se face în mod gratuit.

Achizitionarea unei versiuni majore superioare se face contra-cost, în baza unui contract anual de actualizare. Noi versiuni majore sunt lansate anual, începand cu 1 ianuarie a fiecarui an calendaristic.

Contractul de actualizare a softului de salarizare se încheie pentru un an (calendaristic) şi plata se face la începutul perioadei: anual, semestrial sau trimestrial.

Licenţiere SaaS Soft Salarizare

SaaS - Software as a Service - înseamnă că serverul softului de salarii este gestionat de firma noastră şi vă este oferit spre utilizare nu ca un produs software, ci ca o prestare de servicii cu abonament anual.

Server şi baze de date

Serverul softului de salarii (hardware + sistem de operare) şi serverul bazei de date se află în gestiunea noastră. Noi ne ocupăm de buna funcţionare a serverului (calculator + sistem de operare), cât şi de partea de soft de salarizare: instalări, actualizări şi backup.

Serverele sunt disponibile non-stop, bineînţeles cu excepţia perioadelor prestării serviciilor de mentenanţă server, actualizare soft de salarii sau backup baze de date.

Vă oferim trei forme de abonament
 • Share (sharing) - înseamnă că, pentru a obţine un randament preformanţă/cost cât mai bun, mai mulţi clienţi împart aceleaşi resurse hardware şi software. Aveţi la dispoziţie o singură bază de date per abonament.
 • Virtual Machine - înseamnă că aveţi la dispoziţie un server virtual doar pentru dvs. şi puteţi gestiona oricâte firme (baze de date) aveţi nevoie.
 • Cloud Microsoft - este un abonament de tip Share cu serverele aflate în reţeaua Cloud Microsoft.
Licenţe

Licenţele se contractează în regim de închiriere/abonament, iar pentru abonamentele de tip Share se contractează suplimentar numărul de firme (baze de date).

Desigur, aveţi posibilitatea modificării numărului de licenţe de salarii sau de baze de date la începutul fiecărui nou trimestru.

Grupuri de Firme şi Consolidare Salarizare

Nexus Salarii oferă soluţii pentru utilizarea în cadrul grupurilor de firme în diverse scenarii:

 • o firmă cu mai multe filiale şi servere multiple distribuite în punctele de lucru, cu replicarea datelor pe un server central;
 • o firmă cu mai multe filiale şi server centralizat partajat pe puncte de lucru virtuale;
 • mai multe firme şi baze de date diferite localizate pe un singur server sau pe servere diferite.

Softul de salarizare este proiectat să facă centralizarea/replicarea datelor pentru obţinerea evidenţei consolidate:

 • raportări specifice salariilor,
 • declaraţii aferente salariilor,
 • contabilizare salarizare.

Externalizarea Activităţii de Salarizare

Această soluţie se adresează firmelor care doresc să-şi externalizeze activitatea de salarizare şi în acelaşi timp doresc să deţină controlul datelor şi integrarea asupra informaţiilor specifice - legate de calculul salariilor. Astfel, se poate utiliza Nexus Salarii împreună cu o licenţă gratuită de Servicii Contabile.

Licenţa de Servicii Contabile permite firmelor, care prestează servicii de Salarizare sau Contabilitate şi utilizează Nexus, să se conecteze şi să utilizeze baza dvs. de date pentru aşi presta serviciile:

 • registrul salariaţilor,
 • pontaje,
 • calcul salarii,
 • declaraţii aferente salariilor,
 • raportări specifice salariilor.
Contactaţi acum un expert în salarizare

Tutoriale Soft Salarizare

Vă oferim toate informaţiile de care aveţi nevoie, inclusiv tutoriale video detaliate, petru a învăţa rapid să utilizaţi softul nostru de salarizare.

Calcul şi Raportare Salarii

Pe 7 August, 2012

Calcul şi raportare salariihover background

Calcul şi Raportare Salarii

Obiectivele acestui tutorial sunt de a învăţa următoarele:

 • cum să adăugaţi salariaţi şi toate informaţiile aferente acestora în baza de date,
 • cum să operaţi concediile de odihnă, concediile medicale, premiile şi reţinerile personale,
 • cum să calculaţi avansul, bonul de lucru şi lichidarea drepturilor salariale cuvenite salariaţilor,
 • cum să intocmiţi declaraţiile fiscale privind salariile şi fişierele care le însoţesc.

Citiţi tutorialul: Calcul şi Raportare Salarii

Implementare Soft Salarii (Video Playlist)

Pe 1 Decembrie, 2014

Implementare Soft Salarii - Primii paşi

Aceasta este o lista de prezentări video, care au ca scop însuşirea primilor paşi de urmat în utilizarea Nexus Salarii

 • Iniţializarea nomenclatoarelor şi a opţiunilor
 • Introducerea Angajatorilor şi a Contractelor de muncă
 • Configurarea formulelor de calcul

În colţul din stânga-sus apare iconiţa+butonul PLAYLIST, apăsaţi pentru a selecta o anume prezentare sau apăsaţi în centrul player-ului pe butonul PLAY ALL.

Vizionaţi playlist-ul: Implementare Soft Salarii

Declaraţia 205 (Video)

Pe 16 Ianuarie, 2013

Generare declaraţie 205 din Nexus Salarii

Prin declaraţia 205 se vor declara veniturile cu impunere la sursă şi începand cu veniturile anului 2012, se declară impozitul anual pe venitul din salarii, acestă declaraţie înlocuind practic fişele fiscale ale salariaţilor.

 • Descărcaţi de pe site-ul www.java.com ultima versiune de runtime Java şi instalaţi.
 • Descărcaţi de pe site-ul www.anaf.ro DUKintegrator si Declaraţia 205 softul j(ava) şi copiaţi/configuraţi.
 • Salvaţi din Nexus fişierul, în format XML, care urmează a fi preluat în declaraţia 205.
 • Validaţi declaraţia, semnaţi electronic fişerul PDF obţinut şi depuneţi fişierul pe eGuvernare.ro.

Vizionaţi tutorialul: Generare declaraţie 205 din Nexus

Import Salariați și Contracte de muncă din Revisal (Video)

Pe 28 Februarie, 2013

Import Salariați și Contracte de muncă din Revisal:

Prezentare asistent destinat importului din Revisal 5.0 a salariaților și a contractelor de muncă. Acest asistent va ajută să implementați simplu și rapid, pentru firmele noi adăugate, softul de salarizare.

 • Importul se face dintr-un fișier XML compatibil Revisal 5.0. Fișierul XML se obține prin dezarhivarea succesivă (2 etape) a fișierului exportat de Revisal cu extensia RVS, în PCS și apoi în XML.
 • Datele efectiv importate sunt următoarele: Nomenclatorul de personal, Angajatorii, Contractele de muncă, Deducerile de bază, Deciziile de salarizare și Sporurile salariale.
 • Acest asistent trebuie rulat pe calculatorul Server (acolo unde este instalat serverul Nexus), în caz contrar fișierul XML trebuie să existe, în aceiași locație, atât pe Stație, cât și pe Server.

Vizionaţi tutorialul: Import Salariați și Contracte de muncă din Revisal

Contact

Informaţii de Contact

Nexus Media srl
Şoseaua Bucium nr .82j
Iaşi, 700275

Tel.: 0232.232.240; 0332.730.730; 0731.550.612

Linkedin

Google+

YouTube

Blogger

RSS

Formular de contact

Vă rugăm să ne lăsaţi o cerere, un comentariu sau o propunere de colaborare legate de softul nostru de salarizare click aici şi vă vom contacta în cel mai scurt timp.
Vă mulţumim pentru interesul acordat!